Vilkår - Rydding av dødsbo

  • Vi foretar en gratis befaring og gir skriftlig tilbud som inkluderer alt fra rydding, tømming og avfallsbehandling. Dette er en fastpris som gir forutsigbarhet. Den vil ikke bli revidert etter inngått avtale.

  • Inventar som har annenhåndsverdi kan vi videreformidle med mindre annet ikke er avtalt.
  • Avfall håndteres av Norsk gjenvinning/ Ragn Sells.

  • Farlig avfall deklareres på avfallsdeklarering.no etter norsk lov.
  • Matavfall håndteres ikke av oss, dette må kundene selv ta ansvar for.

  • Vi videreformidler rengjøring til underleverandører. Deres renholdsgaranti 72 timer etter levering utført arbeid.

  • Vi garanterer at rydding og avfallshåndtering blir utført etter avtale. Kvitteringer hos Norsk Gjenvinning / Ragn Sells kan fremlegges om ønskelig. Hvis rydding og tømming ikke er utført etter avtale, vil vi rydde opp innen 72 timer etter tilbakelevering av nøkkel.