LITT OM ØHRN AS

Øhrn Avfallstaxi ble opprettet av Jo Inge Øhrn i 2014. I 2020 byttet vi navn til Øhrn AS da "avfallstaxi" ikke lenger var ensbetydende med alle tjenestene vi utfører. Vi har hatt kvalitet i alle ledd av bedriften fra dag en og har kun valgt de beste underleverandører.

LITT OM VÅRE TJENESTER

I private boliger samler det seg fort opp avfall i garasjer, i boder og på loft. Mange pusser opp hus og leiligheter og har oppussingsavfall som må kastes. Noen flytter og ser at det har samlet seg mye skrot som man ikke ønsker å ta med til ny bolig. Kanskje det er mye hageavfall etter hagearbeid. Hvordan bli kvitt alt dette avfallet? Ikke alle har bil, tilhenger og tid. Dette er en avfallstjeneste vi tilbyr. Les mer om avfallstaxi og henting av avfall hos private her. Faste pristakster.

I bedrifter samler det seg også opp mye rot og skrot. Enten det er i kontorlokaler, butikk eller på lageret. Utrangerte varer, kontormøbler, reoler, paller, papp og emballasje. Eller avfall etter produksjon av varer og tjenester. Kanskje det har samlet seg opp mye spesialavfall som må håndteres og som krever deklarering. Avfallstaxi er avfallshånteringstjeneste Øhrn AS tilbyr. Les mer om søppeltaxi og henting av søppel i bedrifter her. Faste pristakster. Vi tar også på oss faste oppdrag med henting av søppel.

Rydding og tømming av dødsbo er en omfattende jobb og ofte en veldig stor belastning for pårørende. Vi tar oss av hele prosessen med tømming og rydding. Vi har gode samarbeidspartnere for rengjøring av boligen så den vil være klar for visning, salg og/eller overtakelse. Les mer om tjenesten her. Vi tilbyr fastpris hvor alt er inkludert.

Når bedrifter flytter og legger ned oppstår det som regel enorme mengder avfall. Å ta seg av denne prosessen selv kan være besværlig. Ikke alt kan kastes i container da det er strenge krav til sortering. Restavfall er ikke all slags avfall! Vi bistår i denne prosessen, enten det er ved flytting eller avvikling. Vi bistår også med internflytting.