Vilkår Avfallstaxi
Grunnpris for henting av avfall er kr 490,-. Dette inkluderer 30 minutter opplasting, for opplasting utover dette tilkommer kr. 350,- pr. påbegynte halvtime. Tillegg er avgift på kr. 3,50,- pr. kilo avfall.

Faktura sendes pr. e-post, men hvis du ønsker faktura i posten tilkommer kr. 60,-.

For spesialavfall gjelder egne priser. Matavfall hentes ikke.