Tilhengerutleie – Kongsberg

Vilkår for leie av tilhenger
Pass på at du er ansvarlig for at førerkortet er gyldig for det leide utstyret og at totalvekt for bil og utstyr overholdes.

Husk alltid å ta med bilens vognkort når du leier tilhenger – og førerkort!                                                                                                                                                     

Kan jeg kjøre utenlands med tilhengeren?
Dersom du planlegger å kjøre med tilhengeren utenlands, må du i forkant få skriftlig tillatelse fra oss til å benytte tilhengeren i utlandet i leieperioden. Ta med kopi av tilhengerens vognkort når du kjører med tilhenger i utlandet.

Sjekk før du kjører at
• Tilhengeren ikke er overlesset
• Tilkoblingsanordningen er korrekt låst på bilens kulehode
• El-kabler er korrekt tilkoblet
• Støttehjulet er hevet
• Sikkerhetsvaieren er riktig festet til bilen; den skal ikke ligge rundt kulehalsen, men festes i øyekrok på tilhengeren

Husk dette når du kjører med tilhenger
Du må maks kjøre 80 km/t med tilhenger. Tilpass alltid farten etter tilhengerens/bilens størrelse og belastning. 

Vekt og førerkort

NB! Se Statens Vegvesens Kalkulator for hvor tung tilhenger du har lov til å kjøre med din bil og førerkort.
Viktige begreper:

"Tillat totalvekt": Den maksimale totalvekt kjøretøyet er registrert for ifølge vognkortet.
"Aktuell totalvekt": Vekten kjøretøyet har i øyeblikket.
"Bilens egenvekt": Bilens vekt uten last. Bilens egenvekt finnes i vognkortet.

Førerkort og tillat vekt:
Utgangspunkt: Har du førerkort klasse B, kan du kjøre bil med tillatt totalvekt ikke over 3500 kg. og med tilhenger med tillatt totalvekt ikke over 750 kg.

Hovedregelen er at du trenger førerkort klasse BE hvis du skal trekke tilhenger med tillat totalvekt over 750 kg. Dette gjelder likevel ikke dersom en dekkes av "Campingvogn-regelen".

Se unntak og presiseringer under:

1) Campingvognregelen:
Du trenger ikke alltid førerkort klasse BE for å trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750kg. Det kan være tilstrekkelig å ha klasse B. Vilkårene er at tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskrider bilens egenvekt, i tillegg kreves det (kumulativt) at kjøretøyets tillatte totalvekt og tilhengerens tillatte totalvekt til sammen ikke overstiger 3500 kg.

Denne såkalte "campingvognregelen" gjelder tross navnet for alle typer tilhengere.

2) Maksimal aktuell totalvekt i vognkort:
Selv om du kan trekke tilhengeren med klasse B etter førerkortreglene, kan det likevel være ulovlig. I vognkortet til bilen er det angitt en maksimal aktuell totalvekt for tilhenger som kan trekkes av bilen. Den aktuelle totalvekten er vekten hengeren har i det aktuelle øyeblikket. Denne må ikke overskrides uansett hvilket førerkort du har. I tillegg kan bilens vognkort også ha en maksimal tillatt vogntogvekt - det vil si summen av bilens og hengerens aktuelle totalvekter.

3) Fartsgrenser:
Utgangspunkt; Maks fart for henger med brems; 80 km/t.
Maks fart for henger uten brems; 60 km/t.

Hvis du kjører på en veg med fartsgrense over 80 km/t, kan du likevel ikke kjøre fortere enn 80 km/t når du trekker tilhenger. Hvis du trekker en tilhenger uten brems, kan du ikke kjøre fortere enn 60 km/t når tilhengeren har aktuell totalvekt på 300 kg eller mer.

4) Andre førerkortklasser:
Klasse BE - Gjelder for bil i klasse B som trekker tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg.

Klasse C1E - Gjelder for lett lastebil med tillatt totalvekt 3501-7500 kg og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Bilen og tilhengerens samlede tillatte totalvekt må ikke overstige 12 000 kg og tilhengerens tillatte totalvekt må ikke overstige bilens egenvekt.

Klasse D1E - Gjelder for minibuss (9-16 passasjerplasser) og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Minibussens og tilhengerens samlede tillatte totalvekt må ikke overskride 12 000 kg. Tilhengerens tillatte totalvekt må heller ikke overskride minibussens egenvekt.